Centrum Badań i Usług Psychologicznych – Podkowa Leśna (Brwinów, Pruszków) i Skierniewice

Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Centrum Badań i Usług Psychologicznych

PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE: Podkowa Leśna i Skierniewice
PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE: Podkowa Leśna i Skierniewice

Badania pokazują, że młodzi ludzie – do 25 roku życia powodują trzykrotnie częściej wypadki drogowe, niż osoby między 25 a 60 rokiem życia, a osoby powyżej 60 lat dwa i pół razy częściej.