Centrum Badań i Usług Psychologicznych – Podkowa Leśna (Brwinów, Pruszków) i Skierniewice

Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Centrum Badań i Usług Psychologicznych

PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE: Podkowa Leśna i Skierniewice
PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE: Podkowa Leśna i Skierniewice

Jadąc w nocy mamy mniejszy zasięg widoczności (przy prędkości 70km/h w ok. 90% przypadków droga hamowania – wraz z reakcją kierowcy – jest dłuższa od odległości widzenia na nieoświetlonej latarniami drodze).