Centrum Badań i Usług Psychologicznych – Podkowa Leśna (Brwinów, Pruszków) i Skierniewice

Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Centrum Badań i Usług Psychologicznych

PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE: Podkowa Leśna i Skierniewice
PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE: Podkowa Leśna i Skierniewice

Badania Carnegie Mellon University wskazują, iż aktywność części mózgu odpowiedzialną za kierowanie pojazdem obniża się o około 37% w trakcie słuchania mowy. Szacuje się, że kierowcy rozmawiający przez komórkę mogą nie dostrzec około 50% otoczenia, włączając w to pieszych oraz czerwone światła.