USŁUGI PSYCHOLOGICZNE - PSYCHOTECHNIKA-PRUSZKÓW- PODKOWA LEŚNA-SKIERNIEWICE

Idź do spisu treści

Menu główne:

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

Ocena przydatności kandydatów do wykonywania zadań na stanowisku (badania wstępne,  okresowe i kontrolne, profilaktyczne):
1. kierowcy (wykonujący badanie na podstawie zapisów ustawy o kierujących i ustawy o transporcie drogowym)
1
a. kierowcy pojazdów służbowych (wykonujący badanie na podstawie zapisów Kodeksu Pracy)
2. kierowcy skierowani za prowadzenie po alkoholu, za przekroczenie 24 punktów
karnych
3. operatora wózków widłowych i platformowych, operatora suwnic i dźwignic
4. elektromontera i pokrewnych
5. operatora maszyn, ciężkiego sprzętu drogowego, urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy,
gazu i innych surowców
6. operatora urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i surowców pokrewnych
7. operatora urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych, materiałów wybuchowych oraz osób
pracujących przy ich składowaniu i transporcie
8. montera maszyn i urządzeń mechanicznych

9. montera aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego
10. maszynisty maszyn dźwigowo – transportowych
11. osoby pracującej na wysokości (murarza, tynkarza, betoniarza, malarza, zbrojarza, cieśli, de
karza, montera konstrukcji metalowych
12. maszynisty silników i kotłów parowych

13. dyżurnego ruchu kolejowego
14. manewrowego
15. rewidenta taboru kolejowego
16. pracownika zabezpieczenia technicznego
17. wartownika
18. strażaka

19. sekretarki i pokrewnych
20. tresera

21. kaskadera
22. strażnika miejskiego, strażnika ochrony kolei, strażnika więziennego, funkcj
onariusza celnego
23. kierowcy rajdowego
24. mechanika lotniczego i pokrewnych
25. instruktora nauki jazdy,
instruktora doskonalenia techniki jazdy, egzaminatora
26. niższego dozoru (majstra, brygadzisty i pokrewne)
27. pilota morskiego i rzecznego
28. Osoba ubiegająca się lub posiadająca pozwolenie na broń
29. Sędziego, aplikanta sędziowskiego, prokuratora, aplikant
a prokuratorskiego, kuratora, aplikanta kuratorskiego, komornika, aplikanta      komorniczego


Warsztaty:
• negocjacji i mediacji,
• komunikacji interpersonalnej
oraz treningi:
• umiejętności sprawnego funkcjonowania w sytuacji stresu,
• dla kierowców uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych,
dla kierowców którzy przekroczyli 24 punkty karne
• asertywności
• rozróżniania sfery osobistej i zawodowej
Konkursy na stanowiska kierownicze – ceny negocjowane zależne od
wysokości wynagrodzenia na tym stanowisku

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego