USŁUGI PSYCHOLOGICZNE - PSYCHOTECHNIKA-PRUSZKÓW-BRWINÓW-SKIERNIEWICE

Idź do spisu treści

Menu główne:

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

Ocena przydatności kandydatów do wykonywania zadań na stanowisku (badania wstępne,  okresowe i kontrolne, profilaktyczne):
1. kierowcy (wykonujący badanie na podstawie zapisów ustawy o kierujących i ustawy o transporcie drogowym) - 150 zł,
1
a. kierowcy pojazdów służbowych (wykonujący badanie na podstawie zapisów Kodeksu Pracy)100 zł,
2. kierowcy skierowani za prowadzenie po alkoholu, za przekroczenie 24 punktów
karnych150 ,
3. operatora wózków widłowych i platformowych, operatora suwnic i dźwignic –
85,
4. elektromontera i pokrewnych –
85 zł,
5. operatora maszyn, ciężkiego sprzętu drogowego, urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy,
gazu i innych surowców – 100 zł,
6. operatora urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i surowców pokrewnych –
120 zł,
7. operatora urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych, materiałów wybuchowych oraz osób
pracujących przy ich składowaniu i transporcie – 120 zł,
8. montera maszyn i urządzeń mechanicznych –
80 zł,
9. montera aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego –
100 zł,
10. maszynisty maszyn dźwigowo – transportowych –
100,
11. osoby pracującej na wysokości (murarza, tynkarza, betoniarza, malarza, zbrojarza, cieśli, de
karza, montera konstrukcji metalowych – 85,
12. maszynisty silników i kotłów parowych –
100,
13. dyżurnego ruchu kolejowego –
150 zł,
14. manewrowego –
90 zł,
15. rewidenta taboru kolejowego –
100,
16. pracownika zabezpieczenia technicznego –
150,
17. wartownika –
200 zł,
18. strażaka –
100 zł,
19. sekretarki i pokrewnych –
200 zł,
20. tresera –
300 zł,
21. kaskadera –
300 zł,
22. strażnika miejskiego, strażnika ochrony kolei, strażnika więziennego, funkcj
onariusza celnego – 200 zł,
23. kierowcy rajdowego –
150zł,
24. mechanika lotniczego i pokrewnych –
200 zł,
25. instruktora nauki jazdy,
instruktora doskonalenia techniki jazdy, egzaminatora – 150 zł,
26. niższego dozoru (majstra, brygadzisty i pokrewne) –
200 zł,
27. pilota morskiego i rzecznego –
350 zł,
28. Osoba ubiegająca się lub posiadająca pozwolenie na broń –
200 zł,
29. Sędziego, aplikanta sędziowskiego, prokuratora, aplikant
a prokuratorskiego, kuratora, aplikanta kuratorskiego, komornika, aplikanta      komorniczego–150 zł.


Warsztaty:
• negocjacji i mediacji,
• komunikacji interpersonalnej
oraz treningi:
• umiejętności sprawnego funkcjonowania w sytuacji stresu,
• dla kierowców uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych,
dla kierowców którzy przekroczyli 24 punkty karne,
• asertywności,
• rozróżniania sfery osobistej i zawodowej –
w zależności od czasu trwania (blok podstawowy 12 godzin dydaktycznych, blok rozszerzony 24 godziny), przy liczebności grupy 12-18 osób od 2500 do 5000 zł. za grupę + koszta zakwaterowania i wyżywienia.

Konkursy na stanowiska kierownicze – ceny negocjowane zależne od
wysokości wynagrodzenia na tym stanowisku – zwykle 3-7 krotność wynagrodzenia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego